Z firm


Z firm21 Mar 2008 12:10 am

Vienna Insurance Group zdecydowaÅ‚a o poÅ‚Ä…czeniu dwóch spółek życiowych: Royal Polska i Benefia Å»ycie. Obie spółki majÄ… podobny profil pod wzglÄ™dem (…)

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://DziennikUbezpieczeniowy.pl/2008/03/21/Royal_i_Benefia_Zycie_polacza_sie/artykul/36029/?skad=rss,BZWBK

Z firm20 Mar 2008 12:13 am

Fuzji PTE Aegon i Skarbiec-Emetytura przeciwne jest Stowarzyszenie Rynku KapitaÅ‚owego UNFE, utworzone przed czterema laty przez Cezarego Mecha i (…)

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://DziennikUbezpieczeniowy.pl/2008/03/20/Stowarzyszenie_nie_dopusci_do_fuzji_PTE_Aegon_i_Skarbiec-Emerytura/artykul/36012/?skad=rss,BZWBK

Z firm20 Mar 2008 12:13 am

Z dniem 1 marca br. dyrektorem OddziaÅ‚u Prevoir – Vie Groupe Prevoir w Polsce zostaÅ‚ Colin Turner, zastÄ™pujÄ…c na tym stanowisku Bernarda Altariba (…)

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://DziennikUbezpieczeniowy.pl/2008/03/20/Nowy_dyrektor_Prevoir/artykul/36014/?skad=rss,BZWBK

Z firm07 Mar 2008 02:24 am

7 marca 2008 Komisja Nadzoru Finansowego jednogÅ‚oÅ›nie wyznaczyÅ‚a do 30 kwietnia 2008 r. maksymalny termin nabycia przez Andrzeja Szymanowskiego (…)

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://DziennikUbezpieczeniowy.pl//Czas_do_konca_kwietnia_na_wykup_udzialow_TUW_TUZ/artykul/35741/?skad=rss,mBank

Z firm06 Mar 2008 11:04 pm

UdziaÅ‚ grupy VIG w produktach ze skÅ‚adkÄ… regularnÄ… nie jest satysfakcjonujÄ…cy, ale stan ten powinien siÄ™ zmienić w ciÄ…gu najbliższych kilku lat. Na razie mamy plan wzrostu w skÅ‚adce regularnej o 20-30% rocznie, a oprócz tego w skÅ‚adce jednorazowej – ile siÄ™ da.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://DziennikUbezpieczeniowy.pl/2008/03/07/Compensa_na_plusie_w_majatku/artykul/35738/?skad=rss,mBank

Next Page »