Uncategorized


Uncategorized22 May 2008 11:23 am

Jeśli chcesz zainwestować w nieruchomości, kupując grunty, twoim pierwszym krokiem, będzie przestudiowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości, w której masz zamiar zainwestować. Dlaczego? Dwie sąsiadujące ze sobą działki wcale nie musza mieć identycznego przeznaczenia. Czasami zdarza się, że działki zabudowane budynkiem mieszkalnym, nie są tez w przyszłości przeznaczone pod zabudowę. W takiej sytuacji np. mógłbyś nabyć dom, którego np. nie mógłbyś w przyszłości rozbudować.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://www.nf.pl/Artykul/8133/?rss=true,waluty.com.pl – najnowsze wiadomosci

Uncategorized22 May 2008 07:52 am

Kwiecień zaowocował kolejnymi zmianami średnich cen ofertowych mieszkań w największych polskich miastach, Jak wynika z podsumowującej miniony miesiąc analizy serwisu Oferty,net do największych spadków cen na rynku wtórnym doszło w Łodzi (-5,1%), Białymsto

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://www.waluty.com.pl/article.php?id=34619,waluty.com.pl – najnowsze wiadomosci

Uncategorized22 May 2008 03:25 am

RzÄ…d wciąż pracuje nad rozporzÄ…dzeniem okreÅ›lajÄ…cym zasady przyznawania unijnych Å›rodków na podnoszenie kwalifikacji pracowników. Na szkolenia, w tym e-learningowe, zarezerwowano blisko 7 mld zÅ‚. W tym roku na projekty dotyczÄ…ce rozwoju zasobów ludzkich i potencjaÅ‚u adaptacyjnego przedsiÄ™biorstw, czyli…

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://www.nf.pl/News/11806/?rss=true,waluty.com.pl – najnowsze wiadomosci

Uncategorized22 May 2008 12:36 am

Do zdobycia jest wejściówka na drugą edycję Sympozjum Uczestników Programów Partnerskich SUPP.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://www.e-biznes.pl/inf/2008/23549.php?rss,waluty.com.pl – najnowsze wiadomosci

Uncategorized21 May 2008 11:50 pm

Wyobraź sobie, że Å›wietnie grasz w piÅ‚kÄ™ nożnÄ…. Kompletujesz drużynÄ™ i umawiasz siÄ™ na rozegranie meczu. Koledzy przychodzÄ…. Zaczynacie grać. Twoja drużyna zaczyna traci punkty. WoÅ‚asz ich na Å‚awkÄ™ i mówisz jak powinni zacząć grać, aby wygrać. Mówisz im o tym aby podawali sobie piÅ‚kÄ™, aby rozciÄ…gali grÄ™, aby zamiast próbować okiwać dwóch przeciwników na raz, podali piÅ‚kÄ™ wolnemu partnerowi. A oni odpowiadajÄ… – No przecież tak robimy! Ty nam lepiej powiedz o czymÅ› czego nie znamy! Wtedy na pewno wygramy ten mecz.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://www.nf.pl/Artykul/8131/?rss=true,waluty.com.pl – najnowsze wiadomosci

Next Page »