Podatki.pl – ArtykuÅ‚y


Podatki.pl - Artykuły21 May 2008 07:22 am

Opublikowana przez Komisję najnowsza tablica wyników w dziedzinie pomocy państwa pokazuje, że państwa członkowskie w coraz większym stopniu korzystały z możliwości, jakie stwarzają unijne przepisy dotyczące pomocy państwa, wspierając projekty z zakresu ochrony środowiska. Po przyjęciu w styczniu nowych wytycznych stwarzających większe możliwości udzielania pomocy na ochronę środowiska Komisja spodziewa się wzrostu ilości środków na ten cel zgłaszanych przez państwa członkowskie.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://podatki.pl/artykuly/16_3921.htm,waluty.com.pl – najnowsze wiadomosci

Podatki.pl - Artykuły21 May 2008 06:15 am

Aby uzyskać prawo do wczeÅ›niejszej emerytury konieczny jest 15-letni staż pracy albo w szczególnych warunkach, albo w szczególnym charakterze. Regulacja, która wprowadza takie rozróżnienie, nie pozbawia prawa do zabezpieczenia spoÅ‚ecznego i jest zgodna z konstytucjÄ… – orzekÅ‚ TrybunaÅ‚ Konstytucyjny.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://podatki.pl/artykuly/16_3920.htm,waluty.com.pl – najnowsze wiadomosci

Podatki.pl - Artykuły21 May 2008 05:08 am

Prezes UOKiK Marek Niechciał wydał zgodę na przejęcie przez Leroy-Merlin Inwestycje kontroli nad Conforamą. Przedsiębiorcy posiadają w Polsce sieci sklepów wielkopowierzchniowych.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://podatki.pl/artykuly/16_3919.htm,waluty.com.pl – najnowsze wiadomosci

Podatki.pl - Artykuły21 May 2008 03:58 am

Komisja Europejska przyjęła nowe przepisy w sprawie pomocy państwa w formie gwarancji. W dokumencie określono jasne i przejrzyste metody obliczania elementu pomocy państwa w formie gwarancji oraz uproszczone zasady dla MŚP, w tym z góry określone bezpieczne i jednorazowe stawki gwarancyjne w przypadku niskich kwot gwarancji.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://podatki.pl/artykuly/16_3918.htm,waluty.com.pl – najnowsze wiadomosci

Podatki.pl - Artykuły21 May 2008 02:52 am

Komisja przedstawiła ogólny zarys planu Unii Europejskiej, mającego złagodzić skutki światowego wzrostu cen żywności. Rozważane są inicjatywy służące zwiększeniu dostaw rolnych i zapewnieniu bezpieczeństwa żywności, w tym promowanie proekologicznych biopaliw nowej generacji. Dokument przewiduje także europejski wkład w łagodzenie negatywnych konsekwencji wzrostu cen dla uboższych mieszkańców świata.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://podatki.pl/artykuly/16_3917.htm,waluty.com.pl – najnowsze wiadomosci

Next Page »