Felietonik


Felietonik23 Jan 2008 10:57 pm

Polski rynek ubezpieczeń konsumenckich będzie być może powoli dążył w kierunku rozwiniętych rynków zachodnich. Warto zobaczyć z jakimi problemami boryka się przy internetowej sprzedaży ubezpieczeń jeden z najbardziej rozwiniętych rynków.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://DziennikUbezpieczeniowy.pl/2008/01/24/Znacznie_taniej_choc_duzo_gorzej/artykul/34720/?skad=rss,interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)

Felietonik17 Jan 2008 11:09 pm

Instytucje finansowe nie majÄ… Å‚atwego życia. A to system rozliczeniowy okradnie klientów. A to klienci przerobiÄ… wrednie reklamÄ™ (zobacz [[http://s (…)

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://DziennikUbezpieczeniowy.pl/2008/01/18/Jak_zle_sa_ubezpieczenia/artykul/34633/?skad=rss,MultiBank

Felietonik08 Jan 2008 02:12 am

Trafiło do mnie już jakiś czas temu pytanie, czy jest sens stosować równocześnie franszyzę redukcyjną i integralną. Niedawno dwie osoby (zupełnie niezależnie) napisały do mnie w tej samej sprawie.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://DziennikUbezpieczeniowy.pl/2008/01/08/Franszyzy_dwie/artykul/34388/?skad=rss,Bank Pocztowy

Felietonik02 Jan 2008 09:24 pm

Jako starszy już czÅ‚owiek, zadrżaÅ‚em, przeczytawszy komentarz PawÅ‚a Kalbarczyka, a przede wszystkim nasz skrót, którego ten komentarz dotyczyÅ‚. Zgadzam siÄ™ z Panem PawÅ‚em – sÅ‚owa ‘korzystność’ nie ma. I ja sam bym tak na pewno nie tylko nie napisaÅ‚, ale i nie powiedziaÅ‚.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://dziennik.ryzyko.pl//Korzystnosc_ubezpieczen/artykul/34265/?skad=rss,Noble Bank

Felietonik02 Jan 2008 02:09 am

Mój krótki komentarz do notatki [[http://s.ogma.pl/3805d293 Ważny stan aktualny]] z jeszcze ubiegÅ‚orocznego Dziennika wywoÅ‚aÅ‚ burzÄ™. PozwoliÅ‚em sobie (…)

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://dziennik.ryzyko.pl/2008/01/02/Wazny_stan_aktualny/artykul/34244/?skad=rss,Invest-Bank

Next Page »