February 2008


Uncategorized29 Feb 2008 10:20 pm

OpÅ‚aty za wpÅ‚aty gotówki na wÅ‚asny rachunek w kasie banku, to nadal czÄ™sto wykorzystywane przez banki dodatkowe obciążenie finansowe – wynika z raportu UrzÄ™du Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Cieszy fakt, że do przeszÅ‚oÅ›ci należą opÅ‚aty za wypÅ‚atÄ™ gotówki z wÅ‚asnego konta w oddziale banku

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://feeds.feedburner.com/~r/bankier-wiadomosci-dnia/~3/243787247/Kosztowne-okienko-bankowe-czyli-jak-banki-zarabiaja-na-nas-1724289.html,waluty.com.pl – najnowsze wiadomosci

Uncategorized29 Feb 2008 03:33 pm

Gdyby wybory prezydenckie odbyÅ‚y siÄ™ jutro, to Donald Tusk pokonaÅ‚by bez trudu zarówno Lecha KaczyÅ„skiego, jak i Zbigniewa ZiobrÄ™ – tak wynika z sondażu, przeprowadzonego na zlecenie “Rzeczpospolitej”

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://feeds.feedburner.com/~r/bankier-wiadomosci-dnia/~3/243615482/Sondaz-Donald-Tusk-prowadzi-w-wyscigu-do-Palacu-Prezydenckiego-1724263.html,waluty.com.pl – najnowsze wiadomosci

Uncategorized29 Feb 2008 03:07 pm

Wirtualni operatorzy telefonii komórkowej (MVNO) nie zdoÅ‚ali jak dotÄ…d odnieść sukcesu na polskim rynku telekomunikacyjnym – poinformowaÅ‚ “Dziennik”. WedÅ‚ug najnowszych danych UrzÄ™du Komunikacji Elektronicznej, czterej operatorzy, którzy rozpoczÄ™li dziaÅ‚alność w zeszÅ‚ym roku, zdoÅ‚ali pozyskać do października zaledwie 53 tysiÄ…ce klientów. Zdaniem ekspertów, na koniec roku liczba tych ostatnich nie przekraczaÅ‚a 75 tysiÄ™cy.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://www.egospodarka.pl/28705,Wirtualni-operatorzy-poniesli-kleske,1,38,1,1.html,waluty.com.pl – najnowsze wiadomosci

Uncategorized29 Feb 2008 03:06 pm

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wstępny szacunek produktu krajowego brutto (PKB) za IV kwartał 2007 r. Do szacunku wykorzystano pierwsze wstępne informacje dla całego 2007 r., głównie dotyczące danych z systemu podatkowego Ministerstwa Finansów, systemu Intrastat i SAD oraz systemu rejestrującego obroty usługowe w handlu zagranicznym.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://www.egospodarka.pl/28700,GUS-o-PKB-w-IV-kw-2007,1,39,1,1.html,waluty.com.pl – najnowsze wiadomosci

Uncategorized29 Feb 2008 03:05 pm

Rok 2008 może być rekordowy pod wzglÄ™dem liczby przejęć w branży mleczarskiej – podaÅ‚a “Rzeczpospolita”. MaÅ‚e firmy mleczarskie coraz częściej dostrzegajÄ… zalety fuzji. MaÅ‚ym zakÅ‚adom bÄ™dzie coraz trudniej utrzymać siÄ™ na rynku.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://www.egospodarka.pl/28703,Branza-mleczarska-coraz-wiecej-fuzji,1,39,1,1.html,waluty.com.pl – najnowsze wiadomosci

Next Page »