December 2007


Uncategorized31 Dec 2007 09:00 pm

Stabilny system bankowy utożsamiany jest z płynnością całego systemu i wypłacalnością pojedynczych banków. Pojęcia płynności systemu i wypłacalności banków nie powinno się stosować zamiennie, gdyż są to pojęcia o różnej treści ekonomicznej. Płynność to zdolność do bieżącego regulowania zobowiązań, a wypłacalność to zdolność do pokrywania ewentualnych strat.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://www.bankier.pl/wiadomosc/Plynnosc-to-nie-to-samo-co-wyplacalnosc-1685202.html,mBank

Uncategorized31 Dec 2007 08:53 pm

Jeżeli porównamy ceny z początku i końca grudnia dla najważniejszych instrumentów finansowych moglibyśmy pokrótce określić ostatni miesiąc minionego roku po prostu jako nudny.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://biznes.interia.pl/news/co-przyniesie-styczen,1034486?source=rss,interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)

Uncategorized31 Dec 2007 08:23 pm

Zakupy w internecie są bezpieczne, pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa – podkreślają bankowcy. Związek Banków Polskich przygotował poradnik dla osób, które dokonują transakcji bankowych w internecie.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://biznes.interia.pl/news/najslabszym-ogniwem-jest,1034330?source=rss,interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)

Uncategorized31 Dec 2007 08:09 pm

Zainteresowanie finansowaniem za pomocą faktoringu widocznie wzrosło po wejściu Polski do Unii Europejskiej i otwarciu się możliwości nawiązania szerszych kontaktów handlowych z krajami “starej piętnastki”.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://biznes.interia.pl/news/zarzadzanie-naleznosciami,1027739?source=rss,interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)

Uncategorized31 Dec 2007 06:08 pm

Konfederacja Pracodawców Polskich zdecydowanie negatywnie ocenia rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2008. tak znaczne podniesienie płacy minimalnej w roku 2008 będzie mieć niekorzystne skutki dla funkcjonowania gospodarki.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://biznes.interia.pl/news/szkodliwa-placa-minimalna,1033677?source=rss,interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)

Next Page »