September 2007


Uncategorized30 Sep 2007 11:00 pm

Zgodnie z koncepcją BSC usprawnienie procesu zarządzania jest możliwe dzięki bezpośredniemu powiązaniu celów strategicznych z zadaniami operacyjnymi.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://dyrektor.nf.pl/artykuly/artykul_7492.htm?skad=rss,waluty.com.pl – najnowsze wiadomosci

Uncategorized27 Sep 2007 11:00 pm

Michael Dell. Pionier branży komputerowej opowiada o powrocie na szczyt stworzonego przez siebie koncernu Dell i coraz większej władzy, którą mają obecnie klienci.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://dyrektor.nf.pl/artykuly/artykul_7586.htm?skad=rss,waluty.com.pl – najnowsze wiadomosci

Uncategorized27 Sep 2007 10:00 pm

Jeśli za oczekiwany efekty wdrożenia BSC uznamy usprawnienie procesu zarządzania, to możemy przyjąć, że aby uzyskać pozytywne rezultaty, potrzebne są następujące czynniki:

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://dyrektor.nf.pl/artykuly/artykul_7493.htm?skad=rss,waluty.com.pl – najnowsze wiadomosci

Uncategorized27 Sep 2007 05:00 am

Jakie jest zainteresowanie przedsiębiorców funduszami unijnymi, jak aplikować o fundusze, jakie projekty mają największe szanse na dofinansowanie – rozmowa z Damianem Kyć, konsultantem Centrum Wspierania Projektow Europejskich Sp. z o.o.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://dyrektor.nf.pl/artykuly/artykul_7593.htm?skad=rss,waluty.com.pl – najnowsze wiadomosci

Uncategorized27 Sep 2007 05:00 am

Większość kadr kierowniczych wierzy, że o wiele łatwiej wprowadzić zmiany w organizacji przechodzącej kryzys niż w takiej, która ma się dobrze. Jest w tym dużo racji – ktoś, kto nie rozumie powodu wprowadzania zmian, raczej się z nimi nie pogodzi i nie będzie skłonny do uczestnictwa w ich implementacji. Dobre wyniki, a w szczególności sukcesy, które pojawiły się po latach wytężonej pracy, sprzyjają bardziej atmosferze świętowania i konsumowaniu efektów sukcesu niż myśleniu o dalszym usprawnianiu biznesu. Dopiero zaistniała sytuacja kryzysowa pomaga ludziom przyznać, że zmiany są nieuniknione.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://dyrektor.nf.pl/artykuly/artykul_7590.htm?skad=rss,waluty.com.pl – najnowsze wiadomosci

Next Page »