August 2007


Uncategorized01 Aug 2007 02:22 am

Kryzys na rynku kredytów hipotecznych o podwyższonym ryzyku w Stanach Zjednoczonych zaczyna zataczać coraz wiÄ™ksze krÄ™gi, prowadzÄ…c do coraz wiÄ™kszej nerwowoÅ›ci wÅ›ród inwestorów.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://www.gazetaprzedsiebiorcy.infor.pl/rynki-trendy-firmy/54242,rss,Inwestorzy-uciekaja-z-ryzykownych-inwestycji—zloty-traci–a-dolar-zyskuje.html,waluty.com.pl – najnowsze wiadomosci

Uncategorized01 Aug 2007 01:45 am

Dostawcy bloków energetycznych nie majÄ… nadal w portfelach zleceÅ„ od polskich elektrowni. Te zaÅ› zapowiadajÄ… inwestycje. Potrzeby siÄ™gajÄ… kwoty 20 mld euro.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://www.gazetaprzedsiebiorcy.infor.pl/rynki-trendy-firmy/54203,rss,Energetyka-sa-deklaracje–ale-dostawcy-nie-maja-zlecen.html,waluty.com.pl – najnowsze wiadomosci

Uncategorized01 Aug 2007 01:10 am

Kontrolowana przez resort Skarbu PaÅ„stwa rada nadzorcza ZA PuÅ‚awy nie popiera planów akwizycyjnych spóÅ‚ki.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://www.gazetaprzedsiebiorcy.infor.pl/rynki-trendy-firmy/54202,rss,Zagraniczna-ekspansja-Pulaw-jest-blokowana.html,waluty.com.pl – najnowsze wiadomosci

Uncategorized01 Aug 2007 12:54 am

Na naszym rynku walutowym wtorek rozpoczÄ…Å‚ siÄ™ stabilizacjÄ… kursów. Czekano na publikacjÄ™ europejskich i amerykaÅ„skich danych makro.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://www.gazetaprzedsiebiorcy.infor.pl/rynki-trendy-firmy/54213,rss,Bez-przekonania–ale-na-polnoc.html,waluty.com.pl – najnowsze wiadomosci

Uncategorized01 Aug 2007 12:45 am

Brytyjski HSBC we wrześniu ogłosi strategiczne plany dotyczące Polski oraz rozpocznie nową kampanię marketingową.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://www.gazetaprzedsiebiorcy.infor.pl/rynki-trendy-firmy/54201,rss,HSBC-we-wrzesniu-oglosi-strategiczne-plany.html,waluty.com.pl – najnowsze wiadomosci