March 2006


Uncategorized22 Mar 2006 12:43 am

W porozumieniu z firmą Polkomtel udało nam się obniżyć ceny dostępnych zestawów Mobilna Fima WA-PRO. Teraz ich koszt zaczyna się już od 1 zł netto. Zestaw obejmuje program WF-Mag dla Windows Mobile, iPAQ oraz telefon wraz z aktywacją w sieci Plus GSM. Szczegóły promocji na stronie www.wapromobile.pl.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://www.wapromobile.pl,waluty.com.pl – najnowsze wiadomosci

Uncategorized22 Mar 2006 12:43 am

RozpoczÄ™liÅ›my współpracÄ™ ze Studenckim Forum Business Centre Club, która ma na celu silne wspieranie mÅ‚odych ludzi, którzy marzÄ… o zaÅ‚ożeniu wÅ‚asnego biznesu. Możliwość takÄ… stwarzajÄ… im Akademickie Inkubatory PrzedsiÄ™biorczoÅ›ci dziaÅ‚ajÄ…ce przy uczelniach wyższych w caÅ‚ym kraju oraz konkurs “Twoja wizja rozwoju przedsiÄ™biorczoÅ›ci”, którego WA-PRO zostaÅ‚o mecenasem.
więcje >>

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://www.wapro.pl/,waluty.com.pl – najnowsze wiadomosci

Uncategorized22 Mar 2006 12:38 am

Od 1 marca 2006 uprościliśmy zasady aktualizacji oraz cennik naszych systemów. W wyniku tych zmian obniżona została cena aktualizacji programów. Dla klientów nabywających systematycznie aktualizacje wynosi ona 25% wartości posiadanego systemu.
więcej>>

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://www.wapro.pl/oferta/zasady_aktual.php,waluty.com.pl – najnowsze wiadomosci